La Marjal de Gandia

 

Els aiguamolls són superfícies inundades, temporal o permanentment, tant d'aigua dolça com a salada o mescla d'ambdues.

La Marjal de Gandia és un aiguamoll costaner d'aigua dolça de gran valor ecològic, econòmic i patrimonial on trobem afloraments d'aigua (Ullals) i, sobretot, moltes àrees de vegetació palustre, conegudes com "marjals".

Per a conèixer els detalls de la seua formació geològica així com els processos hidrodinàmics que caracteritzen el seu funcionament i les formes de vida que alberga han sigut necessari nombrosos estudis des de diferents disciplines científiques.

Geòlegs, geògrafs, hidròlegs biòlegs i altres experts han proporcionat dades a partir dels sediments i aigües del subsòl obtinguts en sondejos. Així, hem conegut la configuració de la costa en èpoques geològiques anteriors, els diferents paisatges que s'han succeït i l'evolució que ha patit la fauna i la flora.