La cova del Parpalló

La cova del Parpalló es troba situada dins del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell, espai natural protegit de 560 ha. localitzat en el terme municipal de Gandia, el qual va ser declarat pel Consell de la Generalitat Valenciana com a Espai Natural Protegit. Està catalogada com Bé d'Interès Cultural i, des de l'any 2008, està en procés de revisió per la UNESCO per a ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat. Està a uns 400 metres sobre el nivell de la mar en la vessant sud del Mondúber, massís muntanyenc del període cretaci.


En la cova de Parpalló s'ha trobat el major conjunt d'art moble prehistòric d'Europa. La seua cronologia abasta tot el paleolític superior. Ho componen més de 6.000 plaquetes de pedra calcària amb representacions simbòliques i d'animals. És per tant un dels més importants tresors arqueològics d'Espanya, i la converteix en un dels jaciments arqueològics més importants del continent. En el Museu de Prehistòria de València i en el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) es troben exposades algunes de les millors plaquetes de la cova. També podem veure algunes reproduccions en el Centre d'Interpretació Parpalló-Borrell.

L'entrada de la cova es presenta com una gran esquerda de 15 metres d'alt per 4 d'ample i pren el seu nom d'un au que solia habitar prop de la cova. En castellà se li coneix com  "avión" (Riparia, riparia). Es diferencia del falciot i de l'oreneta perquè l'avió té el cos negre i el ventre blanc, l'oreneta té també el cos negre i el ventre blanc però la gola de color vermellós, i el falciot és totalment negre.

 

L'OCUPACIÓ DE LA COVA DEL PARPALLÓ

La cova del Parpalló és un abric natural format per la dissolució de roques calcàries del massís del Mondúber. Està catalogada com Bé d'Interès Cultural i des de l'any 2008 està en procés de revisió per la UNESCO per a ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat.

La cova del Parpalló comença a ser ocupada per humans fa uns 23.000–21.000 anys en el Paleolític superior.

Durant aquesta primera etapa, anomenada Gravetià, l'ocupació de la cova és escassa, però ja apareixen restes de tecnologia lítica i plaquetes gravades.

Fa uns 21.000 anys comença l'etapa d'ocupació més important, al període conegut com Solutrià, fins a fa aproximadament 17.000–15.000 anys, coincidint amb el període de màxim fred glacial. És l'etapa que més restes arqueològiques ha oferit i la de la màxima producció de plaquetes gravades i pintades. Des de fa 17.000–15.000 i fins a fa 11.000 anys, durant el Magdalenià, es continua ocupant la cova amb la mateixa intensitat.

 

COM VIVIEN EN LA COVA?

Segons la localització de les restes recuperades durant l'excavació es pot deduir que la part Est de la cova seria la més utilitzada per a realitzar tasques quotidianes. La part Oest seria la zona de rebot dels instruments trencats i dels cossos dels animals després de ser consumits. La part central-interior i les galeries tenen la major concentració de plaquetes. Aquesta ocupació de l'interior de la cova possiblement estaria complementada amb una ocupació exterior en l'entrada en cabanyes o tendes.

 

EL DESCOBRIMENT DE LA COVA DEL PARPALLÓ

Abans de ser descoberta com a jaciment arqueològic, la cova era utilitzada com a refugi de pastors i ramat. També era coneguda perquè tenia "pedres de foc" (sílex), que usaven els camperols de la rodalia per als seus encenedors. El jaciment va ser descobert per Joan Vilanova i Piera en unes prospeccions el 1872. Poc després va publicar part del material descobert.

Després d'això, la cova fou visitada per alguns aficionats i investigadors, com el naturalista Eduard Boscà o el Pare Leandro Calvo, que també van recollir alguns materials arqueològics.

El 1913 Henri Breuil va prospectar la cova i va trobar, a part de peces de sílex, la primera plaqueta gravada, que ell va interpretar com un cap de linx, però que probablement siga la part posterior d'un altre animal. Breuil va sol·licitar excavar la cova el 1914 però malauradament l'esclat de la I Guerra Mundial li ho va impedir. 

L'abat Henri Breuil va ser una de les màximes autoritats en arqueologia prehistòrica. Va viatjar per tot França, Àfrica, Espanya, Itàlia, Portugal, Irlanda i Xina. A Espanya en 1904 va estudiar les pintures rupestres d'Altamira. L'abat Breuil té contacte amb la prehistòria valenciana en 1913, quan visita les coves del Parpalló i Meravelles (Gandia).

El 1928 Lluís Pericot visita la cova per recomanació de Breuil i de P. Bosch Gimpera i, un any després, comença les excavacions, que duren de 1929 a 1931. Durant aquestes tres campanyes d'excavació, Pericot recull i estudia tot el material prehistòric així com les vora 6.000 plaquetes gravades que constitueixen el conjunt d'art moble més important d'Europa.

El material excavat per Pericot ha sigut revisat i estudiat posteriorment en nombroses ocasions i ha servit per a diverses tesis doctorals, donant com a resultat una seqüència cronològica sense interrupció de la prehistòria mediterrània peninsular de 15.000 anys.

 

LA VIDA AL PARPALLÓ

Els habitants del paleolític superior eren Homo sapiens sapiens, intel·lectual i físicament similars a nosaltres. Eren nòmades i tenien una alta mobilitat territorial ja que les seues preses principals també tenien constants moviments. Els llocs on vivien, com el Parpalló, estarien ocupats estacionalment.

Els habitants de Parpalló vivien de la caça especialitzada, de la recol·lecció de plantes i fruits vegetals i, puntualment, de la pesca  de peixos o mol·luscos. Van perfeccionar les tècniques de caça, sobretot mitjançant el desenvolupament de noves armes llancívoles, com el propulsor i l'arc. També es va perfeccionar la fabricació d'eines lítiques i d'os.

Per a caçar cérvols i cabres, els vigilaven i seguien. Això no és gens fàcil i implica una bona organització social i una xarxa de vigilància i control dels hàbits de la fauna. Els animals abatuts es traslladaven sencers a la cova, el que indica que els llocs de caça estarien a prop de la cova.

No tota la carn era consumida a l'instant. Es coneixien tècniques de conservació natural dels aliments com el filetejat i posterior fumat o secat a l'aire lliure. També es consumia la medul·la òssia, fracturant o bullint els ossos.

Les preses preferents eren els cérvols, les cabres salvatges i els conills. En menor mesura, cavalls i urs. Els conills i altres preses menudes, com les aus, desenvoluparen un paper complementari en l'alimentació, com també els recursos marins i fluvials, especialment al final del període d'ocupació de la cova.

 

COM ANAVEN VESTITS?

La seua roba era fonamentalment de cuir i pells d'animals. La presència d'objectes com agulles de cosir o punxons ens indiquen l'atenció prestada a l'equipament personal.

Usaven objectes d'ornament com collars, polseres, caputxes, etc., fets de petxines, caragols, ossos, banyes, dents d'animals, pedra i, també segurament, fusta i cuir. Aquestes peces es perforaven per a fabricar penjolls. Els vestits i els objectes d'ús quotidià, com les agulles, també es decoraven.

ENTERRAVEN ELS SEUS MORTS?

Es coneix l'existència d'enterraments, amb l'aparició d'aixovars, però el seu nombre és molt reduït, pel que no cal descartar que alguna de les pràctiques funeràries es feren dipositant o exposant els difunts a l'aire lliure.

Dins de la cova del Parpalló s'han trobat restes d'ossos humans. El més important és el crani d'una xica d'uns 15 anys que segurament seria soterrada dins de la cova, fa uns 20.000 anys. Al voltant del crani hi havia pedres que podrien estar delimitant o cobrint l'enterrament.

 

EL CLIMA DURANT LA GLACIACIÓ

El paleolític superior té lloc durant l'últim estadi de la darrera glaciació (Würm final), una de les eres més fredes de la història del planeta. Durant les glaciacions disminueix la temperatura i es concentra el gel en els pols i els continents propers. Això fa que el clima siga més fred i àrid, amb menys precipitacions. La línia de costa estava més allunyada que en l' actualitat, fenomen que s'anomena regressió marina.

L'etapa més freda s'assoleix al voltant dels 18.000 anys abans del present. Gran part d'Europa va quedar coberta pel gel. La Península Ibèrica estava sota la influència directa del front polar, encara que al sud i a la Mediterrània, aquesta influència era menor. El descens i allunyament del nivell del mar arribà a 120 m. en alguns moments.

Al golf de València, la línia de costa estava entre 15 i 20 quilòmetres més allunyada. La cova del Parpalló quedaria a 100 metres més elevada que en la actualitat, el que comporta una major continentalitat climàtica i menys precipitacions, de tipus sec o semi-àrid. Les temperatures serien entre 10 i 15 graus més baixes que en l'actualitat.

Cal dir que als peus del Mondúber fins a la mar s'estenia una ampla planura litoral amb vegetació estepària o de prada freqüentada per les espècies de grans herbívors documentades en les restes de fauna i en les plaquetes.

 

LA VEGETACIÓ DURANTLA GLACIACIÓ

La vegetació predominant estaria adaptada a un clima sec i fred. Seria, per tant, de tipus bosc-estepa. Els boscos serien principalment de pinassa (Pinus nigra), amb espècies arbustives com el ginebre i la savina (Juniperus sp.).

 

DESPRÉS DE LA GLACIACIÓ

Amb l'holocè entrem en l'episodi climàtic actual. Les temperatures van augmentant progressivament fins a la mitjana actual. En torn al 8.000 abans del present es produeix l'òptim climàtic holocè, amb temperatures i humitat més elevades que en l'actualitat, quedant la vegetació característica fixada fins l'actualitat.

S'estableix el bosc mediterrani d'alzines (Quercus ilex) i coscolls (Quercus coccifera) i els arbustos relacionats, amb molta més varietat que en les etapes glacials. També apareixen els ullastres (Olea europaea var. sylvestris).

 

LA FAUNA EN LA PREHISTÒRIA

Durant el paleolític superior tindríem un paisatge d'estepa i/o prada, ideal per a les pastures dels grans herbívors que es troben documentats tant a les restes de fauna consumida de les coves com a les plaquetes del Parpalló.

CÉRVOL (Cervus elaphus): el seu hàbitat és el bosc, deveses i zones de matolls. La seua mobilitat migratòria depèn dels recursos estacionals, baixant a les valls en hivern i pujant a zones més elevades en estiu.

CABRA SALVATGE (Capra pyrenaica): viu en muntanyes, des de les valls als cims rocallosos. Prefereix els pinars i zones de matolls. En hivern baixen cap a les valls i en estiu pugen a les muntanyes.CAVALL (Equus ferus caballus): viuen en raberes en planures d'estepa, prades i deveses.

UR (Bos primigenius): és l'avantpassat salvatge del bou. Es van extingir al segle XVII. Vivien en raberes i els seu hàbitat eren boscos de densitat variable i planures amb abundant vegetació arbustiva i aigua. Probablement tenien costums migratoris de nord a sud.

D'aquests 4 herbívors, els més consumits a la cova del Parpalló són la cabra i el cérvol, seguits a molta distància del cavall i l'ur. Això s'explica pel fet que la cova està en una zona de trànsit entre la planura litoral i l'interior i permet accedir als cérvols, espècie de planura, i a les cabres, espècie de muntanya.

Quant als petits mamífers, destaca el conill, espècie molt consumida també a Parpalló i que complementaria el consum de cabra i cérvol, indicant una major estacionalitat en l'ocupació de la cova. També trobem linx, rabosa, porc senglar, ase i isard. El talpó camperol i la gralla de bec groc, juntament amb la perdiu, donen constància que ens trobem en un període fred i sec. Per altra banda, l'ase i l'isard són més freqüents en moments de milloria climàtica, al final de la glaciació.

 

COM ES FORMA UN YACIMENT?

La majoria dels jaciments arqueològics es troben davall terra. Açò es deu, generalment, a causes naturals, però també a l'acció humana. Per exemple, quan s'abandona una cova com a habitatge, els grups humans que hi vivien deixen sobre la superfície l'empremta de les seues accions, ferramentes abandonades, rebujos de menjar, restes de llars, etc., que són coberts, al llarg dels anys, per capes de sedimentació o per fragments de pedra caiguts del sostre, així com per la terra que aporten els animals i els diversos fenòmens climàtics.

Aquestes capes de terra dipositades una damunt de l'altra per l'acció humana o de la naturalesa es denominen estrats. Els mètodes d'excavació actuals es basen en el principi de superposició estratigràfica, cosa que significa que les capes de terra o les estructures superiors són més recents i les inferiors més antigues. La informació recollida de l'estratigrafia és molt important per a la datació, ja que tots els materials trobats ens donaran una cronologia o una altra, segons l'estrat en què s'hagen trobat. Per exemple, una moneda o un tros de ceràmica dels quals es conega la data aproximada de fabricació, en trobar-lo en un estrat determinat, ens informa sobre els períodes de formació de l'estrat i podem utilitzar aquesta informació per a datar les capes superiors i les inferiors.

 

EINES DE CAÇA, RECOL·LECCIÓ I PESCA

ARC

És l'arma que s'utilitza per a caçar animals tant menuts o microfauna (insectes, aus), mitjans o mesofauna (conill), com grans o macrofauna (cérvols, cabres munteses, cavalls, urs, etc.). Les mides dels primers arcs prehistòrics estan entre 1 i 1,8 metres i eren del tipus simple o arc pla. La corda de l'arc estaria feta amb tendons d'animals.

FLETXES

Les puntes de fletxa presenten diverses formes totes adaptades per a ser inserides en un fust de fusta, fixant-les amb resines i fibres vegetals o tendons d'animals. Les més característiques són les de peduncle i aleta i les puntes d'osca.

Cap al final del període d'ocupació de la cova, fa uns 15.000 – 11.000 anys, les fletxes es fan amb petites làmines geomètriques inserides al llarg del fust.

PUNYAL DE SÍLEX

Eina multiús que serviria per a tallar diversos materials, com la pell, la carn, plantes, etc. També s'utilitzaria com a arma de mà.

JAVELINA

Arma per a ser llançada. Normalment la punta està feta en os, amb un extrem bisellat per a ser inserit en la fusta. Les puntes també podien haver sigut de sílex. El seu ús principal seria la caça d'animals grans.

PROPULSOR

Instrument realitzat en fusta, os o banya. S'usava per a llançar amb més força les javelines gràcies a l'efecte palanca.

 

EINES PER A TREBALLAR LA PELL

AGULLA

Feta en os, servia per a cosir la pell.

GRATADOR

Eina de sílex amb un extrem arredonit que s'emprava per a raspar la pell i preparar-la per a fer roba, calçat, mantes, etc.

GANIVET

Està composat per una fulla de sílex amb un costat retocat per a llevar-li el fil i facilitar el seu emmanegament.

RASCADORA

Són eines multifunció fetes generalment sobre una ascla de sílex. Presenta una vora tallant que es podria usar per a tallar, raspar, esmolar, etc. És una de les eines prehistòriques més antigues i que més s'utilitzen al llarg de la prehistòria.

BURÍ

Útil amb una punta tallant i que s'empraria per a tallar i fer incisions en os, fusta i banya. Els útils d'os (puntes, agulles) es tallarien amb burins. Els burins també s'usarien per a gravar les plaquetes i parets de les coves amb art prehistòric.

PERFORADOR

Eina usada per a fer forats en os, fusta i banya. Per exemple, s'empraria per a fer els forats de les agulles d'os.

SERRA

Està composta per diverses peces de sílex anomenades denticulats. La seua funció principal seria tallar, serrar o raspar fusta, os o banya.