Paratge Natural Parpalló - Borrell

 

Els Paratges Naturals Municipals són figures de protecció "endèmiques" de la Comunitat Valenciana, ja que sols estan recollides a la Llei 11/94 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

El Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell és un espai natural protegit de 560 ha. localitzat al terme municipal de Gandia que va ser declarat pel Consell de la Generalitat Valenciana el 30 d'abril de 2004.

En aquest paratge podem gaudir de paisatges muntanyencs amb grans conques visuals, de vegetació típicament mediterrània, de relleus modelats per l'aigua que generen estructures com coves, avencs, simes, etc., molt abundants en tot el paratge. La fauna que habita aquest espai és nombrosa, abundant sobretot el grup de les aus. I no hem d'oblidar, la presència de la Cova del Parpalló, una cova que és Bé d'Interès Cultural i referència del Paleolític Superior Mediterrani.

Aquest conjunt de valors ecològics, paisatgístics, naturals i culturals han fet que aquest espai siga mereixedor d'una figura de protecció.

La gestió del Paratge és competència de l'Ajuntament de Gandia, i està regulada pel Pla Especial de Protecció aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana en 2007. Aquest document estableix la zonificació del paratge i determina tot el que està permès i prohibit en cadascuna de les zones.

A més a més, l'Ajuntament també ha elaborat un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals exclusiu per al paratge, que defineix les actuacions a realitzar durant 15 anys en el seu àmbit per a disminuir el risc d'incendi forestal.

Existeix també un Pla d'Ús Públic que regula totes les activitats i actuacions destinades a la gestió de l'ús públic que es realitze en el paratge, amb la finalitat d'evitar el desenvolupament d'impactes ambientals derivats d'aquestes activitats.

Amb tots aquests plans, l'Ajuntament de Gandia vol millorar la protecció, conservació i qualitat ambiental, així com la difusió i promoció del paratge, combinant aquestes dues línies per aconseguir que la població de Gandia i dels voltants puga conèixer i valorar aquest espai, per a que s'involucren en la protecció i conservació del mateix.