Enconstrucció

Centre d'Interpretació Parpalló-Borrell

 

El centre d'interpretació ambiental del Paratge Natural Municipal Parpalló-Borrell està localitzat al punt quilomètric 9,7 de la Ctra. Gandia-Barx (CV-675) al municipi de Gandia.

Aquest edifici te la funció de divulgar i ajudar al visitant a interpretar aspectes ambientals del paratge. En concret, els orígens dels relleus, la influència de l'aigua com a modelant del paisatge, l'evolució que aquest ha presentat des de l'època del Paleolític fins l'actualitat, la flora i fauna que l'habita, la protecció front als incendis forestals i la conservació de la biodiversitat.

També s'apropa al visitant a conèixer els diferents espais naturals del municipi de Gandia i com no, la cova del Parpalló, un be d'Interés cultural que es troba ubicat al paratge natural municipal.

A través de diferents recursos didàctics, panells explicatius, audiovisuals, maquetes, vitrines amb fòssils, fruits forestals, rèpliques arqueològiques, etc., el visitant pot conèixer millor els valors ambientals, paisatgístics i culturals que alberga aquest espai natural protegit, i així entendre millor els principals elements que l'han fet mereixedor de la seva protecció.

 Els visitants podran gaudir d'un espai on apropar-se a la natura i conèixer aquest ecosistema forestal. Els escolars a més a més, podran gaudir durant la seva visita de recorreguts pel medi natural, tallers didàctics relacionats amb els aspectes ambientals comentats en l'exposició i activitats diverses relacionades amb la natura.

Els adults podran realitzar diferents rutes pels senders que estan senyalitzats al paratge i observar allò que se'ls ha explicant al centre.

La visita al centre es realitza explicada mitjançant monitors ambientals que detallen tota la informació del contingut museístic del centre, adaptant-la als diferents nivells de coneixements que presenten els grups visitants, millorant així la qualitat de l'explicació i la interpretació dels conceptes que es volen transmertre.

 Però no obstant això, els visitants poden gaudir de la visita si volen realitzar-la individualment.